Barn har ingen möjlighet att veta om det de ser är annorlunda mot vad andra ser. Under de första 12 åren av våra liv, sker så mycket som 80 % av lärandet genom synen. Synproblem kan påverka koncentrationsförmåga, inlärning och motorik.

Det som kan upplevas som koncentrationssvårigheter eller dyslexi kan handla om att barnet behöver glasögon.

Därför är det mycket viktigt att upptäcka eventuella synfel i tidig ålder. Många barn har behov av glasögon, ändå visar undersökningar att det bara är 1 av 10 barn som bär glasögon. Om du funderar på om ditt barn ser bra, tveka inte att gå till en ögonläkare (om barnet är under 8 år) eller så är ni välkomna in till oss, för att få ditt barns syn testad.

Följande kan vara tecken på problem med synen:

  • Svårt att lära sig nya saker, att koncentrera sig och att sitta stilla.
  • Svårt att läsa, läser sakta, använder sina fingrar för att följa linjen.
  • Fysiska symptom som huvudvärk, speciellt i pannan/tinningarna och runt ögonen.
  • Motoriska symptom till exempel problem att kasta och fånga bollar.
  • Håller huvudet snett, till exempel i samband med TV-tittande.